BLOG: homo versus lupus

Toen ik er een zag, wist ik het meteen
Hoog op de poten, grote kop, op een snel drafje in de verte langs een spoorlijn
Wat mooi als je in zo’n groot land leeft waar mensen niet zo kleingeestig zijn
Menig Canadees heeft wel eens een wolf gezien of een beer in de tuin gehad
Niets aan de hand, gewoon afstand houden of even binnenblijven

 

De boeren hier zijn erop tegen dat het beest is ‘teruggehaald’
Alsof het niet op eigen houtje van de Pools-Russische grens is komen lopen
Steden en snelwegen trotserend
De boeren willen de wolf weg
Het wilde beest zou hun dierbare slachtvee zomaar iets aan kunnen doen
Ook de onwetende burger die nog geen mus van een merel kan onderscheiden vreest dit natuurgeweld
Het Roodkapje-syndroom houdt hen uit hun slaap
Wat als de grote boze wolf straks ons kind opeet?
Moeten we het zover laten komen? Nou?!

 

De mens heeft hem niet voor niets 150 jaar geleden al uitgeroeid
Je moet wel lef hebben als wolf om dan nu weer doodleuk aan te komen zetten
Denken dat je dit gebied jezelf zomaar kan toe-eigenen
Beetje je eigen kostje bij elkaar scharrelen en je nog ongevraagd voortplanten ook
Alsof je als natuur gewoon je eigen gang kunt gaan

 

Zo werkt dat niet in de polder
Hier gelden procedures, regels waar je je aan dient te houden
De eerste roedel was nog niet halverwege Duitsland of ambtenaren hebben in alle haast een wolvenplan opgesteld
Gelderse fauna-specialisten tonen met onderzoek aan dat er meer onderzoek nodig is naar de inzet van paintballgeweren om de wolf te weren
Intussen groeit de onrust
Geëmotioneerde discussies in de dorpshuizen tijdens inspraakavonden halen steeds vaker het Journaal
Boeren staan met fakkels en hooivorken bij de burgemeester voor de deur
De Friezen plaatsen alvast een hek om hun land
Provincies voeren druk overleg met het werkveld en belangenorganisaties roeren zich
In hun brandbrief roepen ze Den Haag op onmiddellijk maatregelen te nemen

 

Het nieuwe kabinet neemt na koortsachtig overleg in het kersverse regeerakkoord uiteindelijk een paragraaf op als eerste aanzet tot een landelijk wolvenbeleid
De koning leest het hakkelend voor tijdens Prinsjesdag
De voorzitter van de Commissie Wolvenaanpak Nederland kondigt na een halfjaar intensief onderhandelen trots aan dat er een alleszins acceptabel compromis ligt
Hij heeft als ervaren oud-politicus dankzij gewiekste achterkamertjespolitiek de neuzen toch dezelfde kant op weten te krijgen
De meeste partijen scharen zich na enig lobbywerk achter het duimdikke rapport
Het wetsvoorstel moet alleen nog door de Eerste Kamer
Dan is de crisis eindelijk beslecht
Volgens de Europese richtlijn geldt krachtens de Algemene Maatregel van Bestuur, uitgewerkt in de nieuwe Wolvenwet, artikel 3 (lid 7.b.), voortaan (alleen in de Natura 2000-gebieden):
De wolf mag, mits gechipt en netjes aangelijnd

 

 

(Dit is een blog op geheel persoonlijke titel)